Unapređivanje poslovanja na osnovu načina razmišljanja menadžera i timova

Organizacije obično koriste standardne načine motivacije zaposlenih, ne vodeći računa o tome u kakvom okruženju osobe rade, i na osnovu toga kako razmišljaju o poslu, odnosno o načinima rada na poslu.

U časopisu Harward Business Review objavljeni su rezultati istraživanja koji potvrđuju da najkonkurentnije kompanije imaju osobinu da se u njima najviše razmišlja o svim segmentima poslovanja, poredeći ovu aktivnost sa drugim kompanijama. Na osnovu takvog (produktivnog) razmišljanja se primenjuju unapređenja poslovanja.

U sklopu istraživanja predložen je način određivanja stila razmišljanja u organizaciji, na osnovu osam tipova osoba na poslu:

 • Explorer (Istraživač) razmišlja o kreiranju kreativnih ideja koje unpređuju posao.
 • Planner (Planer) razmišlja o dizajniranju efektnih poslovnih sistema.
 • Energizer (Animator) razmišlja pokretanju zaposlenih u kontekstu konkretnog rada sa rezultatima.
 • Connector (Konektor) razmišlja o razmijanju i ojačavanju veza između zaposlenih.
 • Expert (Ekspert) razmišlja o objektivnom stanju kompanije i o unapređenju efekata na osovu metrika.
 • Optimizer (Optimizator) razmišlja o unapređenju produktivnosti i efikasnosti rada.
 • Producer (Kreator) razmišlja o načinima završetka posla i i trenutnih ptreba na poslu.
 • Coach (Trener) razmišlja o unapređenju potencijala zaposlenih.

Određivanje načina razmišljanja u organizaciji se ostvaruje na osnovu definisanja odgovora na tri segmenta načina razmišljanja:

 1. Gde je fokus vašeg razmišljanja? Da li je to proces, ideje, aktivnost (rad) ili odnos (između zaposlenih)?
 2. U kom pravcu razmišljate? Da li dominantno razmišljate na poslu o detaljima ili o široj slici posla?
 3. Na osnovu odgovora na prva dva pitanja odredite stil razmišljanja u vašoj kompaniji na osnovu gornje slike.

Kreirano na osnovu teksta“What’s your workplace thinking style?

 

Tags:

Enable registration in settings - general
Compare items
 • Total (0)
Compare