Sunovrat intelektualne elite zbog decenija negativne selekcije u školstvu

„Ako jedno društvo sebi dozvoli da stigne dotle da se – čast izuzecima – pristojnijeg, kritičnijeg, ponekad i obrazovanijeg sveta može sresti među, široko uzevši, ‘političkim delatnicima’, negoli na katedrama univerziteta ili u kojekakvim, trebalo bi, ‘stručnim’ udruženjima, onda je to društvo vrlo verovatno na dobrom i sigurnom putu samouništenja.“

Uspon beznačajnosti

„Još početkom devedesetih u vreme uzdizanja jednog novog režima i u vremenu kada su mnoge vrednosti prethodno postojećeg društvenog sistema uništene, ljudi su se pitali šta je sa intelektualcima, a posebno profesorima univerziteta? Gde su oni i zašto ne podignu glas protiv novonastalog stanja? Očekivalo se da su intelektualci ljudi oštrog i nezavisnog uma, ličnosti sa integritetom, koji uviđaju postojanje društvenih problema i imaju dovoljno hrabrosti da ta svoja razmišljanja izlože. Međutim, tih ljudi je bilo jako malo. Oni koji su se usudili da podignu svoj glas, bivali su proganjani i na njih je vršen veliki pritisak da se utišaju.“

Psihološki profil intelektualca

 

beznacajan-covek-stulic

„Znamo li zašto nam odlaze najbolji? Zašto se ovde ne ceni znanje, najtalentovaniji se ismejavaju da su štreberi, i za njih se uglavnom nikada ne nađe mesta u važnim državnim institucijama. U razvijenom svetu znanje tretiraju kao prvoklasnu robu. Naši geniji, Tesla i Pupin su, nažalost, otišli da povećaju tehnološki potencijal Amerike. Jer, tamo oduvek postoje uslovi da genijalnost dođe do izražaja”.

Intelektualna elita odlazi bez namere da se ikada vrati

Negativna selekcija u sistemu školstva dovodi do urušavanja društva

„Vazalnost je jedna od glavnih karakternih osobina koja je poželjna prilikom zapošljavanja kadrova na univerzitetima. Nijedan profesor ne želi da ima saradnika koji mu neće povlađivati, slagati se sa svim što on kaže ili zaželi. Nijedan, ili bar velika većina. Slična situacija je sa celokupnim kolektivima koji ne žele da imaju u svom okruženju nekoga ko će ih sprečavati da nesmetano donose odluke koje oni žele. Na taj način se u startu pravi selekcija gde je svako slobodoumlje nepoželjno i gde se ono proteruje sa univerziteta. Sa takvim karakterom i stavom, kada gore pomenuti asistent sutra postane profesor, mala je verovatnoća da će on biti osoba od integriteta.“

Psihološki profil intelektualca

„Većina akademskih institucija u svetu jednostavno ne može da produkuje adekvatne programe, ili (češće) nema adekvatne edukatore koji bi mogli da prenesu potrebna primenljiva znanja. Decenijama unazad sistem napredovanja u nauci se isključivo vezuje za formalne (teoretske) parametre tzv. SCI (Impact) faktora, koji bi trebalo da posredno meri naučni doprinos pojedinačnog naučnika, i koji omogućuje diferencijaciju realno uspešnih naučnika. Istovremeno, višedecenijska praksa je pokazala da ovaj sistem ocenjivanja naučnika omogućuje i opstanak teoretičara-MEDIOKRITETA u visokoškolskim obrazovnim sistemima u celom svetu.“

Knjiga: Kako do posla u 21. veku + 444 saveta za uspešnu karijeru

Seminar + GRATIS knjiga - Kako do posla u 21. veku
Seminar + GRATIS knjiga - Kako do posla u 21. veku
Uz kupljen seminar, dobija se besplatno štampana knjiga - Kako do posla u 21. veku + 444 saveta za uspešnu karijeru. Troškovi dostave su uključeni u cenu, za dostavu u Srbiji.
2.990,00 RSD

„Cela ta ‘trka za bodove’ edukatorima je mnogo važnija od potreba prenošenjem upotrebljivih znanja, zato što ih sam sistem formalne edukacije ‘tera’ na to. Edukatorima plata zavisi od doprinosa nauci (na osnovu opisanog Impakt faktora), ne od doprinosa u usvajanju primenljivih znanja učenicima i studentima.“

Knjiga: Kako do posla u 21. veku + 444 saveta za uspešnu karijeru

Nabrži i najjeftiniji način dolaska do značajnih promena na bolje u aktuelnom sistemu edukacije jeste za početak – promena načina razmišljanja o tome kako prenositi znanje učenicima i studentima…


Napomena: Naslovna slika je preuzeta sa ove lokacije. Slika u tekstu je preuzeta sa ove lokacije.

Enable registration in settings - general
Compare items
  • Total (0)
Compare