Da li će stalno zaposlenje i siguran posao polako nestati? 94% novih poslova u SAD poslednjih 10 godina su privremeni poslovi

Prema istraživanju Lawrencea Katza sa Univerziteta Harvard i Alana Kruegera sa Univerziteta Prinston, 94% svih novih kreiranih poslova u SAD od 2005. do 2015. godine se nalazi u nekoj formi tzv. alternativnih poslova. Pod alternativnim poslovnima podrazumevaju se različiti oblici privremenih poslova, ili poslova koji se formalno označavaju kao poslovi koji nisu ugovoreni za puno radno vreme.

Glavni uzrok ovakvog povećanja novih poslova u domenu alternativnog radnog angažovanja jeste povećanje od 60% u domenu ponude poslova od strane nezavisnih preduzimača, freelancera ili različitih oblika iznajmljivanja radne snage (lizing radnika), odnosno povećanje različitih oblika fleksibilnog radnog odnosa koji predstavlja karakteristiku dominantnih zahteva za poslovima u 21. veku.

 

Posao zavisi od procesa na tržištu rada – Poslodavci određuju na koji se način formalno angažuju ljudski resursi

U poslednjih 10+ godina u poslovanju je najvažnije opstati na tržištu, a osnovni uslov za to je snižavanje troškova poslovanja. U najvećem broju kompanija najveći trošak poslovanja predstavljaju zaposlene osobe, i to je razlog zašto poslodavci na različite načine pokušavaju da snize najveći trošak poslovanja, a zbog toga se često na ovakvim poslovim dešavaju različite zloupotrebe:

  1. Kod potrebe za angažovanjem visoko-kvalitetnih ljudskih resursa, u ekonomijama gde se porezi obračunavaju sa strane poslodavca – logično je da se trošak visokih plata smanjuje angažovanjem osoba ili grupa osoba koje svoje poslove rade preko sopstvenih kompanija ili kompanija koje iznajmljuju ljudske resurse. Zloupotrebe kod ovog tipa angažovanja predstavljaju se u primerima kompanija koje „teraju“ svoje zaposlene da zbog visokih plata otvore svoje preduzetničke kompanije, i onda ih uslovljavaju da moraju da sa tim kompanijama rade samo za njih.
  2. Kod potrebe za angažovanjem velikog broja osoba na slabo plaćenim poslovima, postoji problem velike fluktuacije ljudskih resursa zbog čestog napuštanja posla ili čestih otkaza, gde radno zakonodavstvo i dalje nije dovoljno fleksibilno sa aspekta lakog prekida posla sa punim radnim vremenom. U ovakvim slučajevima je jednostavnije i isplativije za kompanije da angažuju ovakav tip radnmika kroz različite oblike fleksibilnog zapošljavanja. Zlouotrebe kod ovog tipa radnog odnosa su uglavnom kod angažovanja odgovarajućih osoba za dugoročno potrebne poslove, zbog smanjenja troškova inače malih bruto plata.

Fleksibilni oblici rada više odgovaraju onima koji rade na traženim poslovima, a zagorčavaju život onima koji rade za male plate

Živimo u vremenu u kojem postoje da važna pravila angažovanja osoba na poslu za sve kompanije:

  1. Što osoba svojim radom realno više doprinosi boljim poslovnim rezultatima kompanije, ta osoba vredi više. Ako takva osoba nije dovoljno plaćena, naći će posao sa većom platom u drugoj kompaniji u kojoj se takav doprinos ceni.
  2. Ako osoba radi posao koji može da radi mnogo drugih osoba, takav posao ne može biti puno plaćen – jer će se za njega naći druge osobe koje će ga raditi za ponuđene uslove.

Cilj je raditi na poslovima koje ne može da radi drugo punih osoba, ako je cilj doći do većih primanja.

Podaci o kretanju na tržištu poslova u SAD impliciraju da će se u narednim godinama ovakvi trendovi u angažovanju osoba na alternativnim poslovima dešavati i u ovim krajevima.

Na osnovu teksta „Almost all the US jobs created since 2005 are temporary

Napomena: Ideja za osnovu slike je preuzeta odavde.

Tags:

Enable registration in settings - general
Compare items
  • Total (0)
Compare