50 odsto radnika firmi u stečaju ne žele socijalni program – Važno je zadržati državni posao i otići u penziju

U situaciji kada je Država najveći poslodavac, i kada većina radno sposobnih osoba očekuje da im Država obezbedi posao i bolji život, sasvim je logično da zaposleni u javnom sektoru, u firmama kojima sledi stečaj – ne žele da odu iz državnog sektora i „sigurnih plata“.

Neizvesnost pokretanja sopstvenog posla, loš imidž privatnika koji postoji u ovim krajevima u poslednjih tridesetak godina, kao i nedostatak afirmacije preduzetništva i preduzetničkih veština dodatno komplikuju proces restrukturiranja javnog sektora koji ne može da izdrži toliki broj radnika…

Manji procenat ovih radnika ima realan problem sa dolaskom do penzije za nekoliko godina, a to se predstavlja kao jedini problem neuzimanja socijalnog programa:

„Savez samostalnih sindikata Srbije slabu zainteresovanost radnika za državne otpremnine vidi pre svega u kaznenim penalima koje donosi prevremeno penzionisanje jer su oni zapravo „doživotna kazna” na koju zaposleni neće tako lako da pristanu. To je i bio razlog zbog kojeg je SSSS uputio Socijalno-ekonomskom savetu zahtev da se ukinu penali za prevemeno penzionisanje, odnosno za odlazak u penziju pre 65 godina života za sve zaposlene. Lider SSSS-a Ljubisav Orbović objašnjava da zaposleni koji zbog stečaja, tehnoloških viškova ili bolesti moraju da odu u penziju pre 65 godina života ne smeju biti kažnjeni plaćanjem penala kojima im se uzimaju 2,5 penzije godišnje.“

 

Detaljnije u tekstu „Radnici neće pare, posle kojih sledi ‘doživotna kazna’

Napomena: Prava za sliku

Enable registration in settings - general
Compare items
  • Total (0)
Compare